"Rağbet etmek" anlamı ve okunuşu - TRT Telaffuz Sözlüğü

Bu sözlükte, radyo ve televizyonlardaki haber ve programlarda geçen ve telaffuz hatası görülen kelimelerle Lise Edebiyat kitaplarında yer alan edebi metinlerde ... - https://trttelaffuz.com/kelime/8370

World

Blogs

Trends

Casinos

Source